Hunderfossen, Norway July 2007

SAAB96.
NOPictures.html

Takk til Peter Strandmoe for fotografiene